Chris Juta

Chris Juta, geboren 11-05-1950

Ik ben de geestelijk vader van gedachtegoed, theorie en methodologie onderliggend aan het meetsysteem van YX Company: wereldwijd het eerste meetsysteem dat oneindig schaalbaar en valide gedrag en cultuur meet en cultuur-onafhankelijk. Dat laatste is bijzonder omdat daarvoor de eis is dat is dat je over ‘generatieve logica van betekenisgeving’ beschikt. Voor de taal-logici (opvolging gevend aan Chomsky, Frege, Fodor en anderen) zal op deze site daarover t.z.t. informatie te vinden zijn.

Het meetsysteem wordt ingezet door de grote ‘corporates’, maar omdat het meetsysteem zo schaalbaar is, zijn ook  de kleine(re) organisaties direct aan te sluiten op dit meetsysteem en de databases die hiermee gegenereerd worden. Databases met smart-data: registratiedata gekoppeld aan sense data. Kleine ondernemingen hebben dezelfde mogelijkheden als grote ondernemingen om ‘betekenissen’ uit die data t.b.v. de eigen business te selecteren. Het zijn allemaal virtuele data-operaties. YX Company beschikt daarmee over een nieuw soort databron.

Met YX-Inspire start YX Company iets nieuws: de ‘engagement’ rondom dit nieuwe denken. Nieuw denken dat tot nieuw verbinden en dus ook nieuwe productiviteit zal leiden. Het YX meetsysteem is immers maar één  (en de eerste) toepassing van het nieuwe denken en meten dat nu de markt ingaat. Zoals dit platform laat zien zijn de andere toepassingen (dan het meten van gedrag en cultuur) van zeer grote impact áls waar is wat YX theorie voorspelt. Die boodschap staat centraal op dit platform en daarmee de uitnodiging en de uitgestoken hand om te reageren.

Wat ik dus ga doen op dit platform ís “engagement” met nieuwe en unieke content.

De boodschap is simpel: als je in aanraking komt met dit nieuwe denken verander je, onverbiddelijk. Niet omdat “ik” het ben die het staat te vertellen, maar omdat die content dat uit zich zelf doet. En omdat die content reëel, concreet is. Je gaat naar huis met een hoofd vol nieuwe ideeën en vragen. Over wat jij zou kunnen nu, samen met anderen. Of je nu zzp-er bent in nieuwe verbondenheden. Of een teamleider of manager van een afdeling. Of de “CEO” of de voorzitter van de RvC.

Je gaat zien hoe nieuwe business werkt, hoe je duurzame waarde creëert:

  • wat ‘waarde’ is
  • wat waarde meer is dan geldwaarde, infrastructuur, “legacy”, “hard controls”
  • hóe je waarde creëert, monitort en bijstelt.

Durf te onderzoeken wat hier gebeurt: de ontwikkelingen gaan je vroeger of later raken want ze worden wereldwijd gedragen.

YX Company heeft door haar investeringen in dit nieuwe denken en meten, in de markt op dit ogenblik erkend en herkend, een koppositie. De ontwikkelingen zijn echter wereldwijd. Deze nieuwe kennis gáát de wereld veroveren en je kunt beter in de stroom staan dan van de stroom zijn.