Kwantum Neuro Biologie & Psychologie

 

Het is niet zo dat Darwins evolutie theorie nu wankelen staat. Kijk bijvoorbeeld naar het artikel dat ik hierboven laat zien.

Het is wel zo dat we gaan begrijpen dat Darwins idee van evolutie één uitwerking is van een gegeneraliseerde  theorie over evolutie. Ook het idee van Einstein dat God niet dobbelt, wordt alsmaar sterker. We zullen elders uitleggen dat we dus ook gaan zien hoe kwantum mechanica en relativiteitstheorie net zo goed verschillende verschijningsvormen zijn van diezelfde gegeneraliseerde theorie over evolutie en dus bewustzijn. Kwantumbewustzijn ís die nieuwe gegeneraliseerde theorie.

“Wanneer een groep atomen wordt aangedreven door een externe energiebron (zoals de zon of chemische brandstof) en wordt omringd door een warmtebad (zoals de oceaan of de atmosfeer), zal deze groep atomen zichzelf vaak geleidelijk herstructureren om steeds meer energie te verspreiden. Dit zou kunnen betekenen dat onder bepaalde omstandigheden materie onverbiddelijk het belangrijkste fysieke attribuut dat met het leven samenhangt, verwerft.” (Zie voor het hele artikel over Jeramy England: “systems of particles adapt their structures to become better at dissipating energy”)