De nieuwe crypto currency Ido – de nieuwe blockchain TDCZ – WAARDE als de bron van ‘geld’

 

Vooraf: dit deel van het boek is ‘emergent’ in snelle ontwikkeling. We gaan dit jaar starten met ‘de Grid’: een online platform voor het vinden en ruilen van ‘waarde’. Het ruilmiddel wordt de cryptomunt YXbit, die gebaseerd is op een nieuwe blockchain: de TDCZ-blockchain. Het wordt dé disruptie. De ‘white paper’ die de basis gaat zijn van de ICO medio dit jaar (we denken dat dit mogelijk is) wordt nu gemaakt.

Ik realiseer me goed dat ik voor veel (jonge) mensen concreter moet worden dan ik hieronder doe.. Maak je geen zorgen: dat gaat gebeuren…. de applicaties worden gebouwd nu…as we speak….  Dadelijk is echt alles een kwestie van applicaties. Nu zie je nog veel beschouwing, model en wiskunde. Dat zegt alleen maar iets over het stadium.

De wereld van de digitale waarden begint bij Satoshi Nakamoto in 2008: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

De ontwikkelingen daarna zijn duizelingwekkend. Ik geef hieronder wat bronnen om wat dieper kennis te nemen.
(Dank Jasper Scholten voor de aangereikte informatie.)

Laat me het simpel zeggen: al  deze nieuwe en disruptieve technologie draait – inhoudelijk – maar om één ding: het begrijpen van waar WAARDE (van wisselwerking, uitwisseling, transactie, overeenkomst) over gaat en hoe je WAARDE meet. Als je dáár een universeel mechanisme voor hebt, dan heb je de wereld te pakken. Dan heb je ‘miljarden’ te pakken. Letterlijk gaan miljarden mensen op zo’n systeem over dat volledig vanuit de kleinste basis wordt opgebouwd: de Ene met de Ander (waar ook, wanneer dan ook, wie ook, met wat ook). Een systeem dat op het allerlaagste niveau dat denkbaar is, definieert waar WAARDE over gaat. En daarna gebruikswaarde of ‘nut’: wat pas kan als je één en dezelfde basis gebruikt voor het registreren van doen en ‘zijn’.

In alle toepassingen van nu (zie de informatie hieronder) is het begrip WAARDE één-dimensionaal. De giga-sprong is het inzicht dat je een twee-dimensionale ‘grid’ nodig hebt om WAARDE coherent en volledig en uniek te beschrijven. Zolang je dat tweedimensionale grid niet hebt, kun je géén WAARDE destilleren uit ‘de dingen’, de transacties. Je bent gedwongen een mediaan berekenen van wat ‘de betekenis’ is van transacties (gedurende bijvoorbeeld een maand). Je moet influx en outflux berekenen om tot een saldo te komen dat je definieert en identificeert als WAARDE.  De werking van het grootboek dus. Daarmee heb je WAARDE ‘verdingelijkt’ en heb je WAARDE ontdaan van de essentie van waar WAARDE om gaat: de bedoeling, de intentie. Zie hiernaast voor een voorbeeld: The Nebulas block data structure (klik voor meer informatie op de PDF hieronder).

Je hebt wel iets goeds gedaan: je hebt goede statistiek losgelaten op wat er feitelijk gebeurt. Alleen: het zijn ‘dingen’, waarvan je de échte betekenis niet kent. Die heb je namelijk niet geregistreerd en gemeten. Ofwel: een knooppunt in het netwerk kan alleen een hoge WAARDE-ranking verwerven met een hoge transactiehoeveelheid. ‘Zo’ ontstaat de stelling dat je op die manier de waarachtigheid van de WAARDE-ranking verkrijgt. Mensen denk na! Hoe is dat mogelijk als je multidimensionale complexiteit op één dimensie tot uitdrukking brengt? Dat kan niet! Dan interpreteer de WAARDE als hoeveelheidswaarde.

Ik zeg er ook meteen bij dat je over syntactische logica moet beschikken – dat is van TDCZ afgeleide ‘harde’ logica – om te weten of je met het feitelijke en ‘harde’ definiëren van een transactie(resultaat) volledig bent geweest. Ik ga dat hier niet uitleggen omdat je dan terecht komt in de abstracte logica van TDCZ: een generatieve logica van betekenisgeving.

De stelling is hier:

Je hebt generatieve logica van betekenisgeving nodig om

 • en de syntactische
 • en semantische

eigenschappen van

 • én de “betekenis” van de uitwisseling
 • én de “persona’s” (en hun ‘families’) die tot de uitwisseling komen

te definiëren.

Alleen op zo’n basis ben je volledig transparant.

Ik denk zelf dat je per definitie een enorme ‘bubbel’ creëert met zo’n ééndimensionaal systeem. Je jaagt namelijk aankopen aan op basis van wat in het verleden succesvol was. Precies dát is NIET JUIST. Je versnelt de gevolgen. Je maakt het systeem systematisch fragieler. Je komt per definitie in een spiraal te zitten. Het is de terechte bezorgdheid over de ontwikkeling van de bitcoin nu.

Ik daag iedereen uit hierover na te denken. Als waar is wat we hier zeggen is de TDCZ-grid  namelijk ‘de’ oplossing. Dan zijn alle ‘oplossingen’ van nu ‘deterministische eigenschappen’.

Zoals nu ook bij Ethereum waar elke transactie in twee typen is verdeeld: gewone accounttransactie en de smart transactie.

Pure X-as data zeggen we in YX-taal. Dat het onvoldoende is weet iedereen, maar wat ís de volledigheid hier? Nebulus voegt nieuwe transactietypen toe aan de blokken: protocolcode en de Nebulas-WAARDE-ranking. Logisch! De hele wereld is op zoek naar één unieke, uniforme, transparante, volledige codering van wat ‘het’ is als twee mensen iets uitwisselen en er WAARDE (of betekenis) ontstaat. Het zijn slechts verbeteringen – en niet de volgende sprong naar werkelijk transparant – zolang je niet accepteert dat je twee dimensies nodig hebt.

Ik laat hierboven het Nebulus-voorbeeld zien.

Let op: waar we – ook in het Nebulus-voorbeeld – nú nog naar op weg zijn, is een één-dimensionale zoekmachine.

Het algoritme onder de échte nieuwe zoekmachine die eraan komt, is tweedimensionaal.

Update je kennis via onderstaande ‘klassieke’ bronnen:

Het nieuwe spel begint in 2018 !!!!!

Niet alleen op deze website, maar over de hele wereld.

Ik ga het hieronder uitleggen, maar wat er gebeurt is echt zinderend baanbrekend en spetterend leuk.

Voor het eerst gaat een enorme speeltuin open, een walhalla aan mogelijkheden voor de creatieve menselijke geest.

Laat me ook het volgende zeggen: wat je ook vindt van wat ik hieronder zeg – misschien kan en moet het anders en beter – bedenk dat ALLES KAN. Door de TDCZ-vondst is technologie géén issue meer!

Maak je nou even los van de praktijk van nu. Je maakt namelijk de stap van één naar twee dimensies. Van alles moeten projecteren op één lijn (ik spreek van X-as), naar alles kunnen projecteren op een plat vlak (het YX-vlak). Geloof me hier: dat is een waanzinnige stap. Al helemaal als je bedenkt wat er aan wiskunde achter zit en wat die wiskunde mogelijk maakt aan software toepassingen.

Als je ideeën hebt hoe beter en anders: kom ermee voor de dag en deel het.

Waar we over praten is een digitaal platform met een eigen digitale munt waarop letterlijk élke waarde creërende dienst kan worden verhandeld.

Met onderliggend een baanbrekende blockchain, namelijk de TDCZ-logica. Ofwel: we schuiven een nieuw – “complex”, twee-dimensionaal – stelsel onder een nieuwe “crypto currency” die we Ido noemen. Ido is de digitale betalingseenheid op de TDCZ-blockchain.

We gaan van “TDCZ” een wereldwijd functionerende blockchain maken gedefinieerd door altijd DRIE unieke, niet falsifieerbare én logisch volledig samenhangende codes:

(1)

Een sociaal—cultureel paspoort: het is jouw unieke ‘identifier’. Je doet een simpel online testje en jouw unieke sleutel komt eruit. Jouw unieke code van wie jij bent. De code wordt versleuteld en zo ontstaat de ‘Y-hash’, jouw encryptie van wie jij bent (of wilt zijn). Je mag zoveel persona’s zijn als je zelf wilt: jij maakt tenslotte zelf die unieke identifier van jou aan. TDCZ-logica zorgt ervoor dat elke keer dat jij een persona aanmaakt (een sociaal-culturele pasfoto van jezelf) die persona een volstrekt unieke code krijgt. JIJ ben een niet falsifieerbare ‘persona’. Jij hebt een niet-falsifieerbaar sociaal-cultureel ‘paspoort’.
Elke persona heeft dus een unieke identifier, die niet kan worden nagemaakt en nergens anders in het heelal bestaat.
Hoeveel persona’s je ook bent of wilt zijn of kunt zijn – dat mag en kan technisch allemaal – er is altijd maar één lichaam mee verbonden dat op één tijdstip maar op één plaats (locatie) kan zijn. Dat ben “jij”.

Hoe het werkt is techniek. Het is gewoon een nieuw soort fotocamera. In plaats van beelden, zijn het getallen die verkregen woorden doordat mensen online waardenvrije (‘logische’) dilemma’s ‘scoren’ in drie opeenvolgende cycli. In diezelfde stap wordt deze input verwerkt naar een scorebeeld. Door de wijze waarop dit scorebeeld ontstaat, is al vrijwel uniciteit gegarandeerd. Geen twee mensen krijgen hetzelfde scorebeeld: je praat over een statistische mogelijkheid dat dit wel kan, van 1 op miljarden. In de tweede technologische stap wordt dit scorebeeld op TDCZ-formaat gebracht: een 16×16 matrix.met 256 cellen die waarden krijgen. Het fraaie is dat met dit opblazen geen informatie verloren gaat: Het is niet zo dat je een berg getallen als het ware uitsmeert over 256 cellen. Alle 256 cellen hebben een eigen berekening. Dit is alleen maar mogelijk doordat je over Grid-logica dus TDCZ-logica beschikt. Je krijgt met deze bewerking veel extra informatie, op basis van het scorebeeld.

Wat belangrijker is:

je creëert met die ingevulde grid een onleesbare sleutel naar dat scorebeeld, dat ook uniek is. 

Deze ‘Da Vinci Code’ heeft zelfs de Grid-master niet in zijn bezit. Het zit in een kluis waar niemand bij kan, tenzij met toestemming van alle deelnemers. Die code is dus (nog) in bezit van de bron.

De hash ontstaat doordat je deze zo ingevulde Grid een unieke codering geeft.

(2)

Bij elke persoon die in een P2P-netwerk communiceert met een ander, horen “X-as” gegevens. Het zijn materiële eigenschappen van ‘de deelnemer’ die we in TDCZ-logica beschrijven..
Wat je hier doet: je ver-X-ast de Y: je gebruikt de logica van betekenisgeving voor de ordening van de X-as: de feitelijkheid van wie “JIJ” bent, als jij een van die peers bent.
Voor de bepaling van deze X-as-identifier doorloop je een vaste set vragen, die gehaald worden uit TDCZ-logica: je vraagt niet ‘zomaar wat’ uit. Zo vraag je uit:

 • persoonskenmerken (Z, denk aan leeftijd, gezondheid),
 • functionele kenmerken (C, denk bijvoorbeeld aan werk en inkomen),
 • wisselwerkingskenmerken (D, relatie, lidmaatschappen, nieuwsmedia, social comunities),
 • vormingskenmerken (T, opleiding, ervaring).

Dit soort gegevens behoort tot de privacy gevoelige gegevens. Je trekt hier formeel een grens die twee werelden scheidt:

 1. De publieke objectieve wereld: daarin verschijnt op basis van een genormeerde set van gegevenssoorten en hun waarden de X-hash. De registratie-data  (van wat jij bent) worden op een unieke manier versleuteld
 2. De niet-publieke subjectieve wereld.

 

En overigens: bedenk dat ALLES ontwikkeld is nu.  ALLES is aanwezig om het hier bedoelde concept uit te rollen

Kijk bijvoorbeeld op de hiernaast getoonde video:

 

 

 

 

En let op wat er nu gebeurt,

want betekenis is het nieuwe goud

Er zit nog een onvoorstelbare hoop informatie verborgen in de opgeslagen data die niet toegankelijk is gemaakt. Hidden data die achter dat scherm liggen waarmee je als het ware het publieke domein hebt afgeschermd. Die informatie ligt opgeslagen in datastructuren. Die kun je eruit halen – data mining en hier: value-mining – als je de goede vragen stelt: als je weet wat je wilt meten. Je verkrijgt betekenisvolle informatie. Er ligt zoveel betekenis opgeslagen in deze database dat iedereen daar wel toegang toe zou willen hebben. Hier ga je zien wat het vernieuwende is: voor het eerst wordt een ‘waarde’ (in termen van Ido’s) gekoppeld aan ‘Waarde’ (in termen van betekenis).

Elke vraag die gesteld wordt aan de Grid-database mag in beginsel: je zult daar wel regels voor moeten ontwerpen.

Je voelt allemaal wel aan dat hier – dit is écht een disruptie – veel belangen naar gaan kijken.

De nieuwe database is een absolute goudmijn.

Elke vraag die gesteld wordt en die dus een vraag naar ‘betekenis’ is, kost Ido’s en die vloeien de gemeenschappelijke portemonnee in.

Hoe betekenisvoller hoe duurder.

Wat meer en minder betekenisvol is, volgt uit precies dezelfde waardenvrije TDCZ-logica: dat zijn mining-regels die in TDCZ-code geschreven worden.

Hoe meer de portemonnee invloeit, hoe hoger potentiële Ido-prijs.

De database is eigendom van de GRID-master, dus van de deelnemers, want die hebben het platform opgebouwd.

Let dus op hier: de Grid-master is de man met de sleutel in handen.

(3)

Tenslotte is er de transactie zelf: dat wat wordt geruild  ‘peer to peer’, van de Ene naar de Andere.

Elke transactie is uniek. Stel dat je een fles wijn koopt in een winkel en je betaalt de winkelier 10 euro. Alle attributen die de transactie en haar omgeving bepalen vormen samen de configuratie “jij die van de ander een fles wijn koopt”.
Opnieuw worden alle  transactiegegevens uitgelezen op een universele, transparante manier. Weer volgens dezelfde TDCZ-logica, die je dus wederom “ver-X-ast”.

Eigenlijk ontstaat hier pas het grootboek.

De twee belangrijkste klassen van gegevens waarmee je ‘betekenis’ registreert in dat grootboek  (waar ging het nou om, om hoeveel ‘geld’?):

 • De waarde in Ido’s: wat heb ik over of moet ik betalen?
 • Wat stond er tegenover? De “fles wijn” kan echt van alles zijn. Als je een dienst verkoopt, heb je een beschrijving van deze dienst nodig. Je blijft werken volgens de taal – de language of thought – die TDCZ-logica heet. In die taal beschrijf je naar elkaar toe wat de dienst is (geef het beestje een naam) en kost in Ido’s. Als je er een ‘cultureel paspoort’ mee verbindt kan die dienst door een ander gevonden worden. Het enige dat we moeten leren is om die taal te gebruiken, maar ingewikkeld is dat niet. Niet voor ‘de nieuwe mens’ in ieder geval. : je gebruikt één taal om tot de beschrijving te komen van ‘dat wat wordt uitgewisseld’ en dat wat in de uitwisseling ‘waarde’ heeft gekregen.

Wat hebben we bereikt?

Je hebt nu de hele transactie

 1. zowel Y (intentie)
 2. als X (handeling)
 3. als het resultaat ==> de “Phi (Φ) en dat ís de betekenis in de zin van ‘waarde’: je benoemt de waarde als ‘ding’ (dan krijgt die waarde een naam) en je weet wat het resultaat kost in Ido’s

als standaard ‘blokken’ gedocumenteerd en in TDCZ-logica gelinked, in de Gaia-grid.

We hebben duale Grid-logica ingezet om een volledig en transparant platform te creëren voor alles wat ‘transactie’ is.

Ik wil mensen vragen hierover na te denken: want het is echt fenomenaal wat hier voor ons ligt.

Wat maakt het eng?

Het idee van een sociaal-cultureel paspoort maakt het eng. Maar denk er eens over na. Want het enige dat je doet is nu echt je ‘privacy’ goed regelen. Op collectief / maatschappelijk niveau, want dat kan niet anders. Je creëert een publieke ruimte náást een privacy-ruimte. Mogelijk geworden door technologie en TDCZ-logica. Dat ís dan toch de oplossing, of ben ik nou gek?

Ik daag iedereen uit: dat culturele paspoort komt er zo wie zo aan. In China zijn ze er al ver mee.

Moeten wij daarom ook? Neen, maar de logica en de realiteit ís die van de Virtual Reality en de nieuwe language of thought die we TDCZ-logica noemen. In TDCZ-logica zit geen ideologische keuze, per definitie niet want die logica is waardenvrij. Het bijzondere is alleen dat de Chinese cultuur fundamenteel op dit holistische denken is gebaseerd (vooral via Confucius). China is meer dan elk ander land op de wereld als het ware ‘voorbereid’ voor de enorme omwenteling die nu gaat ontstaan.

Het zou me ook niet verbazen als dit denken het eerst naar China gaat.

Bedenk wel; de Gaia-grid is onvoorstelbaar complex en mooi. En is alleen maar eigendom van de familie ‘mensheid’.

Er is geen sprake van dat jouw identiteit als het ware ‘gevangen’ wordt. Het enige is dat je jezelf identificeert als je ergens aan meedoet. Niet met een klassieke identifier: dat zegt helemaal niemand wat.

Als je samen een social community – een nieuwe Facebook – opbouwt met de nieuwe identifiers, krijg je ineens een platform dat WEL DEGELIJK waarde creëert en niet alleen maar nep publiciteit en nep-waarde zoals Facebook nu doet.

Mensen denk na: we gaan echt een nieuwe wereld in.

Ik ga dat hieronder uitleggen

 

De virtuele wereld breekt definitief door en verandert het landschap.

Ik roep alle millennials en oude zielen op om mee te doen met dit nieuwe platform. Zodra mensen door gaan krijgen wat hier mogelijk is, rollen we de oude organisaties op die nu zo ernstig in gebreke blijven. Mensen: doe mee! Er is ongelooflijk veel te winnen: aan geluk én aan welvaart. Dat laatste komt vanzelf.

En ja, er moet vreselijk veel geregeld worden. Maar dat gaan we niet ‘plannen’. We gaan het ‘doen’ met z’n allen. We gaan eerlijk delen en elkaar vertrouwen. We gaan van moderne technologie gebruik maken om die idiote machtsstructuren die  er nu zijn, te doorbreken. Geloof me: EASY!

Eigenlijk zeg ik ‘weg met systeem van nu’. Weg met het denken van voor de overgang die we nu meemaken. Instituties blijven vervreemden omdat ze proberen rups te blijven, banken blijven met geldscheppen geld verdienen, net zoals olieboeren de olie uit de grond blijven halen. Multinationals blijven bezig met een ‘business’ die niet (meer) deugt en geven de oplossingen niet meer.

We gaan het – als mensen – echt zelf opbouwen nu: van onderaf, met mensen die oneindig veel meer bewust zijn dan de ‘bestuurders en managers’ van nu die alleen maar proberen steeds harder rups te zijn. Of met rollende ogen zitten te kijken omdat ze er niets van begrijpen.

We hebben compassie met deze mensen, maar we nemen het roer over, te beginnen in 2018.

We doen dat in de Virtual Reality (die de voorbereiding is van de realiteit) en NIET in de reële wereld  van de dingen. ‘Dingen’ van de realiteit zijn alleen resultaat. Ja en resultaten mogen in bakjes gestopt worden: dat gebeurt op de knooppunten van het netwerk. Dat zijn andere bakjes dan waar bestuurders en managers over gaan. 

Dat al die bestuurders en managers dat niet merken is prima: ze zullen het niet zien, ze zullen niet kijken op de plekken waar het nu gebeurt, ze zullen het volledig missen. De nieuwe wereld gaat ontstaan naast de oude wereld, terwijl de oude wereld leeg loopt en bestuurders en managers zullen merken dat ze als pinguïns zijn op een smeltende ijsberg.

Waar het me om gaat: dat IEDEREEN mee kan doen en uiteindelijk ook meedoet. Juist ook al die mensen – jong en oud – die zich nu niet meer aangesloten voelen in de wereld van nu. Die nu al eigenlijk voor de samenleving verloren zijn: niet de goede opleiding, niet de goede mentaliteit, noem het maar op. Mensen die niet meer passen in een systeemwereld die zelf niet meer past. Al die jonge mensen die gamen, op social media actief zijn en niet in de realiteit van de uitwisseling van ‘waarde’ en dat wat het leven ‘waardevol’ maakt. Naar hen gaat mijn compassie uit. Sluit je aan, leer waar die nieuwe kennis over gaat, haal er je ding uit en creëer waarde. Niet omdat er vraag naar die waarde gevonden wordt (het aloude zoeken, ‘verkopen, ‘targeten’) maar omdat die waarde het gevolg is van de betekenis die gegeven wordt aan de relatie.

Het is een TOTAAL  ander en volkomen nieuw spel dat we hier gaan spelen. Met spelregels die we samen ontwikkelen.

En ja: het nieuwe platform en wat het aan waarde vertegenwoordigt is van ons allemaal en niet van YX en niet van Chris Juta. Ik faciliteer waar ik kan.

Visie: transactie = betekenis

Elke wisselwerking tussen mensen is betekenisvol in de wereld van het kwantumbewustzijn. Of er transacties in de realiteit uit volgen is een keuze in een constante uitwisseling  tussen potentie en realiteit. Er is geen realiteit die niet verbonden is met bewustzijn of omgedraaid.

Om het idee te verbeelden en gebruik je fantasie, want dat mag nu

Élke business wordt succesvol als je er in slaagt de match te vinden tussen vraag en aanbod van ‘behoefte structuren’. Dat zijn matchings-algoritmen met de gegevens op het cultureel paspoort. De machine ‘zoekt’ (je stelt immers een vraag) een daarbij passende realiteit: de machine matcht de context-gegevens die bij vraag en aanbod horen optimaal en doet ‘product’ suggesties.

In het kwantumbewustzijn – dat we nu gaan leren kennen omdat we over TDCZ-logica beschikken – worden ALLE transacties, dus ALLE betekenisgevingen geregistreerd: informatie gaat niet verloren.

Kwantumbewustzijn zorgt voor common sense in de betekenisgeving en daarmee voor de vaststelling van wat WAARDE is. Het is een prachtige statistische machine die we hier aan het werk zien. Pure computerkracht natuurlijk, want ja, er gaat heel wat rekenwerk mee gepaard. Maar ik denk echt: stukken minder dan waarnaar we op weg zijn op het pad van nu.

We weten domweg niet wat hier en nu mogelijk is, behalve dat ALLES mogelijk is.

Waar we mee gaan starten is ‘de GAIA-grid van betekenisgeving’ en om het systeem eigen te maken benoemen we  deze grid – deze systemische en volledige logica – met “TDCZ”.

We praten niet van de Gaia-grid van betekenisgeving maar van de TDCZ-grid van betekenisgeving.

Het is naamgeving.

We pretenderen dat we de logica van de Gaia-grid hebben gevonden: we zijn erin geslaagd om ons geheugen zodanig te benutten dat we een vorm hebben gevonden voor waar de Gaia-grid voor staat.

We zijn er blij mee. Het is een lange weg geweest. Nu gaat het erom dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van deze grid.

Vervolgens dat we ALLE transacties tussen deelnemers aan dit platform tot stand gaan laten komen via deze grid. Een wiskundig volmaakt logisch grid, dat rekenschap aflegt van wie wij mensen zijn. Want die grid-logica is product van kwantumbewustzijn. Een bewustzijn dat zich wereldwijd snel ontwikkelt nu en we dadelijk allemaal gaan begrijpen.

Ik loop er niet omheen: voor velen een brug te ver.

Deze TDCZ-grid wordt de nieuwe blockchain.

Met deze nieuwe blockchain wordt VOOR HET EERST mogelijk om WAARDE aan NUT te koppelen.

In deze nieuwe blockchain is het centrale begrip Betekenis en ELKE TRANSACTIE IS DUAAL

Het is de reden waarom we deze universele, duale transactiesoort een aparte naam geven: de IDO. De Intentie om te doen.

Altijd is de Ido opgebouwd uit een “Y” component die onze gedragsrealiteit voortbrengt en een “X” component die onze transactierealiteit voortbrengt.

Bij elke IDO hoort een ‘betekenis’ in de vorm van ‘waarde’: je betaalt elkaar in ‘waarde’ en dat doe je met de IDO.

Het is de nieuwe ‘crypto currency’ die we introduceren.